KansPlus Rijnstreek  - START
START


KansPlus is er niet voor niets

U heeft net gehoord dat uw kind een verstandelijke beperking heeft. Na de eerste schok wordt u vaak hardhandig met de gevolgen van deze nieuwe werkelijkheid geconfronteerd. Diverse, vaak goedbedoelde, verhalen worden u verteld en adviezen gegeven. U komt in een wereld terecht waar u niet voor gekozen hebt of waar u zich niet direct in thuis voelt. Op dat moment is het goed te weten dat er mensen zijn die u zijn voorgegaan met vergelijkbare gevoelens. Binnen de KansPlus zijn deze mensen verenigd om elkaar te steunen en met elkaar te werken voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Al jaren is de KansPlus actief in de regio Alphen aan den Rijn en Leiden. Sinds april 2002 met een nieuw bestuur. De ambities van dit bestuur zijn vastgelegd in een plan van aanpak. Om deze plannen te verwezenlijken is de hulp van veel mensen nodig. Hierbij staan de belangen van onze kinderen of verwanten met een verstandelijke of meervoudige beperking centraal.
De nadruk ligt op de communicatie en informatie.
 
Begin 2008 is de naam Alphen aan den Rijn - Leiden e.o. veranderd in Rijnstreek.

De hierna genoemde doelen vormen de kern van het werk van de KansPlus Rijnstreek.

  • Ontmoeting tussen leden
  • Informeren van ouders en verwanten
  • Ondersteunen van ouders en verwanten
  • Belangenbehartiging
  • Streven naar optimale leef- en werkomstandigheden
  • Deskundigheidsverhoging

Wilt u lid worden vul dan al uw gegevens in op het daarvoor bestemde formulier.


Agenda

Op 7 april 2019 organiseert Zorg en Zekerheid de G-Run.

Voor meer informatie zie de bijgesloten PDF.


a3 poster g-run 2019.pdfRijnstreekPlus

Planning volgende uitgave is  nog onbekend
Kopij moet voor april bij de Redactie binnen zijn.


Nieuws en activiteiten in de regio Rijnstreek
Nieuws en activiteiten kunt u hier melden.
 
Hier kan uw activiteit worden geplaatst. Stuur ons de gegevens via de bovenstaande link.Klokkenluiders verstandelijk gehandicapten
Stichting Klokkenluiders VG inventariseert en analyseert misstanden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en vraagt daar aandacht voor van politici.

Veranderingen in de WMO
Per 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg.
Op 15 oktober 2014 hadden we een informatieavond over deze veranderingen.
Hieronder vindt u informatie.

Veel zorgkosten, weinig inkomen

Veel gemeenten bieden gunstige collectieve zorgverzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met een klein inkomen, die veel kosten maken voor hun zorg. Als dit voor u het geval is, informeer dan bij uw gemeente. U kunt nog tot 31 december wisselen van zorgverzekeraar.

Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan om twee redenen interessant voor u zijn:
1.    Veel gemeenten hebben een uitgebreide dekking, waarin ook een compensatie van de eigen bijdrage WMO en vergoeding van het eigen risico is opgenomen.
2.    Er is een financieel voordeel te behalen, door de bijdrage van gemeente.

Kijk op https://gezondverzekerd.nl/nl/  om te zien wat uw gemeente aanbiedt. Met deze website kunt u een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen. Verder hulp bij het keuzeproces vindt u op https://iederin.nl/nieuws/17393/uw-zorgverzekering-voor-2015/

 
Vertrouwenspersonen Zorg, Werk & Inkomen en Jeugd
Gemeente Leiden
Datum: Persbericht 31 juli 2015