KansPlus Rijnstreek  - RIJNSTREEK
RIJNSTREEK

Over KansPlus Rijnstreek
De afdeling Rijnstreek bestaat uit de volgende gemeenten.
Katwijk, Oegstgeest, Valkenburg, Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Nieuwkoop en Bodegraven.
 
 
Gegevens Afdeling
 

Oprichtingsdatum

24 april 2002

Naam Kansplus Afdeling Rijnstreek

Postadres

Douw van der Kraplaan 23

2252 BT  Voorschoten
Telefoon 071 5618662 (H. Kok)
Giro 169602
t.n.v. Kansplus Rijnstreek
Dijkwacht 74
2353 EK Leiderdorp
e-mail info@kansplusrijnstreek.nl
Internet www.kansplusrijnstreek.nl
Bestuur
Voorzitter Hans Kok
Secretaris Hans Kok (a.i.)
Penningmeester Marijke van egmond
Leden Huub van Schie
Piet Berkhout
Danilo Verplancke
Medewerkers Alex van Loon
Lia van Berkel
Josť de Koster
Bas Roeleveld
Landelijk KansPlus
Maliebaan 71H
3508AG Utrecht
Postbus 85724
tel 030 2363744
fax 030 2363721
e-mail  info@kansplus.nl
Taakverdeling
Bestuur
Archief Hans Kok
Jaarvergadering Hans Kok
Ledenadministratie Hans Kok
Fondsen Marijke van egmond
Plan van Aanpak Hans Kok
Kascommissie Huub van Schie
Informatie Hans Kok
Rijnstreeknieuws Bas Roeleveld  e.mail  info@kansplus.nl
Internet Bas Roeleveld  e.mail  info@kansplus.nl
Ontmoeting Piet Berkhout
Ontmoetingsdagen Piet Berkhout
Uitgaansdag Piet Berkhout
Marijke van Egmond
Lia van Berkel
Josť de Koster
PR en Pers Danilo Verplancke
Netwerken
Adoptie Huub van Schie
Marijke van Egmond
Broers en zussen Marijke van Egmond
Belangenbehartiging
Alex van Loon  e-mail alexvanloon@hetnet.nl