KansPlus Rijnstreek  -  - Geschiedenis
- Geschiedenis

 
De aanloop naar de afdeling.
 
Al flink wat jaren misten Alphen aan den Rijn en Leiden en omgeving een eigen afdeling.
In 1999 is in Alphen aan den Rijn een initiatiefgroep gestart om activiteiten te organiseren voor ouders en verwanten in de regio Alphen aan den Rijn. Deze initiatiefgroep bestond uit: de consulent VOGG, een bestuurder van oudervereniging Philadelphia Alphen aan den Rijn, hoofd DAC Woutershof en een vertegenwoordiger van de SPD. Deze groep heeft een aantal thema avonden georganiseerd.
 
In Leiden werd nagenoeg niets meer georganiseerd. In 1999 zijn er op het KDC De Walnoot wel twee informatieavonden georganiseerd over PGB/PVB door de oudercommissie van het KDC in samenwerking met de VOGG. Daarnaast was het de afdeling Bollenstreek die zich ontfermde over de leden in Leiden door deze uit te nodigen op veel van hun thema-avonden.
 
Omdat het niet gemakkelijk was om voldoende mensen te vinden die een actieve bijdrage willen of kunnen leveren aan het werk van de VOGG en omdat geografisch gezien een samenwerking tussen Alphen aan den Rijn en Leiden een reële mogelijkheid was, heeft de consulente van de VOGG het initiatief genomen om een gezamenlijke werkgroep te formeren. Deze werkgroep bestond uit een aantal enthousiaste mensen en is uiteindelijk uitgegroeid tot het bestuur en medewerkers zoals nu is aangetreden.
 
In september 2001 is deze werkgroep gestart met zijn werkzaamheden en heeft tussen deze datum en de algemene ledenvergadering van 2002 veel vergaderd en veel werk verzet. Het enthousiasme is vooral gegroeid nadat in een van deze vergaderingen vertegenwoordigers van de afdeling Bollenstreek van de VOGG hun ervaringen vertelden.
 
Het afdelingsbestuur is officieel gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2002. De eerste bestuursvergadering met medewerkers was op 22 mei 2002. Tijdens deze vergadering zijn afspraken gemaakt over de werkwijze, de werkverdeling en de plannen voor de komende twee jaar. Het tijdens de vergadering besproken startdocument en de gemaakte afspraken vormde samen een plan van aanpak voor de jaren 2002-2004. Deze beginperiode van de afdeling werd gezien als een opbouwfase.
 
 
Samenvoeging van de Afdeling Leiden en de afdeling Alphen aan den Rijn tot de afdeling Alphen aan den Rijn - Leiden in 2002.
In 2008 werd dit de afdling Rijnstreek.
 
 
Logo's in gebruik bij de afdeling.
 
Tot voor de herstart van de afdeling werd het logo van de VOGG gebruikt bij alle correspondentie.
 
 
Bij de start van de afdeling in 2002 werd gezocht naar een goed logo. Dit logo werd voor de afdeling ontworpen en is slecht enkele malen gebruikt bij de nieuwsbrief als watermerk.
Het bestaat uit een horizontale lijn die de Oude Rijn symboliseert waaromheen diverse kernen liggen. De twee grote kernen zijn Leiden en Alphen aan den Rijn.
 
Dit Logo is gebruikt van 2002 tot 2008.
Het logo bestaat uit 2 letters. De A van Alphen aan den Rijn en de L van Leiden. Beide letters zijn verbonden door een horizontaal streepje. Zij staan in een groen veld welke het groene hart symboliseert. De letters hebben dezelfde rode kleur als het logo van de landelijke vereniging (VOGG).
   
Bij de fusie naar KansPlus veranderde ook de naam van de afdeling naar Rijnstreek. Er werd gekozen voor het centrale logo bij de toevoeging "Rijnstreek" in het donkerrode vlak.
   
   
 
 
Voor de geschiedenis van de volgende jaren:
 
 
Jaarverals 2002
24 april Oprichtingsvergadering
7 september Verslag uitgaansdag
december eerste nieuwsblad
december start oudernetwerk
 
Jaarverslag 2003
4 maart Thema-avond over wonen
Uitslag anquête 4 maart
17 juni Algemene ledenvergadering
17 juni presentatie PGB nieuwe stijl
6 september Familiedag
 
Januari 2004 Evaluatie Plan van Aanpak 2002-2004
23 maart Workshop woonvormen
4 september Uitgaansdag
5 oktober Algemene ledenvergadering
 
16 april 2004 Muzikale ontmoeting
3 september 2005 Uitgaansdag
27 October 2005 Algemene ledenvergadering
December 2005 Start met de website
 
25 maart Themadag communicatie
april – mei 2006 Telefonische enquête
10 juni Ontmoetingsdag
9 september Uitgaansdag
19 oktober Algemene ledenvergadering
 
8 september uitgaansdag
11 oktober 2007 Algemene ledenvergadering
6 november thema-avond Driehoeksverhouding Cliënt-Ouders-begeleider
 
17 januari 2008 Thema-avond “Broers en Zussen in de schijnwerpers”
13 september Uitgaansdag
18 november Thema-avond “Wie neemt de zorg van mij over?”
 
7 aprilThema-avond  “Hoe kom ik tot een passende woonplek voor onze verstandelijk gehandicapte zoon/dochter of broer/zus? “
5 September Uitgaansdag
5 oktober Thema-avond Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.
10 november Thema-avond Gentle Teaching
 
 
25 maart Opsterk bijeenkomst
27 maart feestmiddag
11 mei algemen ledenvergadering
25 mei bijeenkomst werkgroep Broers en zussen Rijn- en Bollenstreek
4 september uitgaansdag
22 november Thema-avond zorgzwaartepakketten.
 
1 januari start gerenoveerde website
31 januari bijeenkomst werkgroep Broers en zussen Rijn- en Bollenstreek
31 mei algemene ledenvergadering
10 september uitgaansdag
10 oktober Ontmoetingavond Broers en zussen
21 november informatieavond PGB (wordt nog ingevuld)
Jaarverslag van de afdeling
 
24 maart feestavond Cooldown7
1 september Uitgaansdag
20 november Thema-avond  Erfrecht
Jaarverslag van de afdeling