KansPlus Rijnstreek  - INFORMATIE
INFORMATIE

WikiKansplus
 
In zorgland worden veel afkortingen en uitdrukkingen gebruikt die op het eerste gezicht onduidelijk zijn. Zeker als je voor het eerst in aanraking komt met de wereld van de zorg. Dan is het vaak moeilijk de mensen die er werken of meer ingewerkt zijn te volgen of de brieven die je hier over krijgt te lezen.
In WikiKansplus proberen we duidelijkheid te scheppen. Hierbij maken we gebruik van de bestaande media op internet.
 
Tips en Trucs
 
Als je met de wereld van de zorg te maken krijgt, kom je met zaken in aanraking waarvan je daarvoor amper het bestaan wist. Regels, wetten, voorschriften, autoriteiten, etc.
Daarom willen wij binnen deze rubriek de zaken die van belang zijn om goed de weg te kunnen vinden door deze wereld, bij elkaar brengen. Wij hopen daarmee u een beetje op de goede weg te helpen
 
Themas's
Verslagen van Thema-avonden georganiseerd door de Afdeling Alphen-Leiden / Rijnstreek.