KansPlus Rijnstreek  - 026
026

Naar overzicht
 

Nieuwsbrief KLIK

27 september 2012
Zorgboerderijen: goed voor bezoekers en financieel gezond

Werken en bezig zijn op een zorgboerderij draagt bij tot het welbevinden van verstandelijk gehandicapten, demente ouderen en jongeren met psychische problemen. Zorgboerderijen waar een groot aantal cliŽnten dagbesteding vinden, halen een goede financiŽle (en verantwoorde) dekking. Deze conclusies staan in een onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van zorgboerderijen.
Ernst & Young en het Trimbos instituut deden onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van zorgboerderijen. De resultaten zijn nu beschikbaar als:
Onderzoeksrapport 'De zin van zorglandbouw; maatschappelijke businesscase dagbesteding door zorgboerderijen'
Publieksrapport 'De zin van zorglandbouw; maatschappelijke businesscase dagbesteding door zorgboerderijen'.

Het onderzoek besteedt aandacht aan dagbesteding van dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking (18-80 jaar) en jongeren met psychische problematiek (12-17 jaar). Het maakt kosten en baten van maatregelen en initiatieven van de overheid inzichtelijk. Niet alleen het economische nut, maar ook het maatschappelijk nut wordt toegelicht.

Boerderijen dragen bij aan het welbevinden van mensen die er werken, en boerderijen met veel cliŽnten doen het financieel goed. Een andere conclusie uit het rapport is dat zorgboeren niet altijd een goede scheiding hebben aangebracht in hun boekhouding tussen het zorgdeel en het agrarische deel van hun onderneming, waardoor de gemaakte kosten niet altijd aan de juiste activiteiten worden toegerekend Dagbesteding op zorgboerderijen is een volwaardig alternatief naast andere bestaande vormen van (reguliere) dagbesteding.

In de Klik van oktober vertelt een begeleidster over het opstarten van een zorgboerderij voor kinderen met een verstandelijke beperking, en hoe ze daarmee kinderen meer lucht geeft. "Jongeren die vastlopen in de reguliere zorg komen hier tot rust", vertelt Anouk Nieuwe Weme, die op haar 23e de zorgboerderij startte. Lees/download het hele artikel over de zorgboerin in de loopbaanrubriek in Klik.