KansPlus Rijnstreek  - - Gezien op TV
- Gezien op TV

Maandag 2 juni 2014, 20:25 uur, Nederland 2

2doc: "Het beste voor Kees"


De 44-jarige Kees Momma is autistisch. Alleen dankzij de hulp van zijn ouders kan Kees omgaan met de angsten en obsessies die hem kwellen en lukt het hem zich staande te houden in de voor hem zo bedreigende wereld. Maar wat gebeurt er met Kees als zijn ouders, inmiddels 80 en 83 jaar oud, niet meer voor hem kunnen zorgen? In Het beste voor Kees volgt filmmaakster Monique Nolte de ouders van Kees in hun pogingen een toekomstperspectief te creëren voor hun zoon.

Naar Youtube                    
1,5 jaar na de opnames     
Maandag 12 mei 2014, 20.55 uur, Nederland 2

2doc: "Een goede plek voor Dex"In de documentaire Een goede plek voor Dex volgt filmmaakster Nan Rosens de ouders van de meervoudig gehandicapte Dexter Budding, die al jarenlang hun zoon thuis verzorgen.

De ouders van Dex, Mark en Josette, haalde hun zoon uit de zorginstelling. Dex is autistisch, zwaar verstandelijk beperkt en vertoon moeilijk verstaanbaar gedrag en werd in de zorginstelling onhandelbaar en ongelukkig. Maar de zorg voor Dex begint zijn tol te eisen, hij wordt steeds groter en sterker en er is geen toekomstperspectief waar Mark en Josette zich aan vast kunnen houden. Daarom luiden Mark en Josette de noodklok. Hun laatste reserves willen ze gebruiken om voor Dex en kinderen zoals hij, een nieuw thuis te maken, dat hen de juiste zorg en een toekomst biedt.

Naar Youtube                    Woensdag 7 mei 2014, 23.00 uur, Nederland 2


2doc: ‘Het zit in de genen’

In het Friese gezin van Jaap en Wieke de Jong komen 3 dochters ter wereld. Met het opgroeien doen hun ouders een emotionele ontdekking: de dochters kunnen absoluut niet meekomen in het reguliere onderwijs.

Na onderzoek blijken ze als gevolg van een genetische afwijking verstandelijk beperkt te zijn. Beide ouders hebben grote moeite om dit onder ogen te zien. Tot overmaat van ramp laten de dorps- en kerkgemeenschap hen ook vallen... Waarom overkomt hun dit en hoe moeten ze hiermee verder? De film 'Het zit in de genen' vertelt het verhaal van dit gezin en over hun passie met het fokken en houden van paarden. Komen ze de crisis te boven?

De documentaire begint bij het dagelijks leven op de boerderij: we zien het gezin intensief werken aan de verzorging van de paarden. Ondertussen wordt er een veulen geboren. Alles blijkt gezond, maar zal het de juiste genen hebben om ook een toppaard te zijn?

Dwars door deze verhaallijn geven Jaap en Wieke inzicht hoe ze ondanks de beperkingen van hun dochters de meisjes zelf met overtuiging hebben opgevoed. Waarom kregen uitgerekend zij deze kinderen? Hoe greep het in op hun geloof en leven? Overigens hebben ze ook een normaal begaafde zoon.

Gaandeweg de film wordt duidelijk hoe de kinderen zich juist te midden van het leven op de paardenfokkerij maximaal ontwikkelen.

Youtube