KansPlus Rijnstreek  - - Tips en Trucs
- Tips en Trucs

Tips en trucs

Als je met de wereld van de zorg te maken krijgt, kom je met zaken in aanraking waarvan je daarvoor amper het bestaan wist. Regels, wetten, voorschriften, autoriteiten, etc.
Daarom willen wij binnen deze rubriek de zaken die van belang zijn om goed de weg te kunnen vinden door deze wereld, bij elkaar brengen. Wij hopen daarmee u een beetje op de goede weg te helpen

Bij veel mensen zit kennis van zaken waarmee weer en ander geholpen kunnen worden. Binnen Tips en Trucs willen we proberen u verder te helpen in zorgland.

Ook kunt u zelf de deskundigheid die u bezit delen met anderen. Vul daarvoor ons contactformulier in.

Wij zullen binnen deze rubriek gebruik maken van dat wat al op het internet te vinden is. Daarom wordt u in veel gevallen doorgelinkt naar een ander site.

Ook vindt u voorbeelden van brieven, wetten, contracten, wetten, regelingen, etc. die belangrijk kunnen zijn voor u.

De volgende rubrieken zijn er:
 
 

PGB

Wajong

Recht

WMO

Auteursrechten

Belasting

Mantelzorg

Zorgverlof

Erfrecht

AWBZ

 

 
 
Natuurlijk kunnen deze in de loop van de tijd worden uitgebreid. Dit is afhankelijk van de informatie die wij krijgen of vinden.