KansPlus Rijnstreek  - MELDPUNT
MELDPUNT

We komen het allemaal wel eens tegen. De zorg voor uw zoon, dochter, broer of zus loopt niet zoals het zou moeten gaan. Soms gaat het zelfs slecht. Het beste is om dan met de zorgverleners(s) te gaan praten. Zo worden de meeste problemen opgelost naar ieders tevredenheid.
 
Soms is het niet mogelijk via gesprekken te komen tot een goede oplossing van uw problemen. Het is ook mogelijk dat deze problemen zo groot zijn geworden dat gesprekken geen zin meer hebben. Op dat moment zijn er diverse mogelijkheden om uw zaak voor te leggen aan onafhankelijke commissies of personen die uw gelijk kunnen toetsen.
 
Wij proberen met dit meldpunt een overzicht te geven van de diverse mogelijkheden om uw bezwaren kenbaar te maken.
 
U bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor alles wat u onderneemt. Wij willen enkel een overzicht geven van de diverse mogelijkheden.
 
Het is mogelijk dat we niet compleet zijn en dat er meer plaatsen zijn waar u met uw klachten naar toe kan. Weet u waar meld dat ons dan via het contactformulier.
 
 
 
 
 
Mishandeling/seksueel misbruik

Platform VG stelt als hoofddoel om samen met de aangesloten organisaties een breed gedragen project over seksueel misbruik en mishandeling uit te voeren. Hiervoor moeten de ervaringen van oudes en slachtoffers worden geÔnventariseerd en op basis van deze analyse dient een effectieve aanpak te worden gerealiseerd
 
Bel (030) 27 27 303 of stuur een e-mail naar misbruik@platformvg.nl  
 
 
 
Melden als privť persoon
Als privť-persoon kunt u een melding doen over calamiteiten, structurele tekortkomingen en seksueel misbruik. Voor de inspectie kan dit nuttige informatie opleveren voor haar taak als toezichthouder.
 
 
Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg
28-04-2010 | PDF-document, 451 kB
 
 
Leidraad meldingen
28-04-2010 | PDF-document, 99 kB
 
 
Digitaal meldingenformulier
 
 
Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector
 
 
 
 
 
Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector
 
 
Opening meldpunt/website misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten
 
Binnen zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen euroís door fraude of verkwisting. Mede daardoor is de zorg voor deze kwetsbare mensen vaak onvoldoende of soms ronduit slecht. Een groep ouders, de dragende kracht van stichting KlokkenluidersVG, start nu een meldpunt ó ook voor anonieme meldingen ó om slechte zorg en fraude aan te pakken. De site staat online de site online onder de naam
 
 
 

Klachtencommissies

 

 

IPSE-de Brugge


Binnen Ipse de Bruggen streven we naar topzorg. Maar ook dan kan er iets mis gaan. Wanneer u vragen of klachten heeft, bijvoorbeeld over de zorg- en dienstverlening of de bejegening. Dan horen wij graag van u. Reacties van onze klanten helpen ons de zorg nog verder te verbeteren
 
 
Klachtenformulier  (pdf)
 
 

Philadelphia zorg 

Als u als cliŽnt of belangenbehartiger op welk gebied ook niet volledig tevreden bent, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt zich daarvoor wenden tot de persoonlijke begeleider. Deze bekijkt het probleem en de mogelijke oplossingen. Indien nodig wordt de manager van de regio ingeschakeld.
 
 
Laat klachten niet wachten  (pdf)
 
 
Klachtenregeling  (pdf)
 
 

Gemiva-svg groep


Klachtencommissie
De meeste klachten worden opgelost in het contact tussen de cliŽnt en onze medewerkers. Komt u er op die manier niet uit, dan kunt u bij onze Klachtencommissie terecht.
 
Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u in de folder  (doc)
 
 
U kunt hier ook onze volledige klachtenprocedure downloaden: (doc)
 
 
 
 
 
Algemene inleiding klachten over een zorgverlener
 
Klachten over een medische fout
 
Klachten over de manier van behandeling door een zorgverlener
 
Klachten over een organisatorische fout door een zorgverlener
 
Klachten over uw rechten als patiŽnt
 
Klachten over een rekening van een zorgverlener
 
Informatie en advies bij klachten over de gezondheidszorg
 
Klachten over een hulpverlener in de GGZ